UWAGA !!!

 

Urząd Gminy w Przewozie informuje, że od dnia 4 stycznia 2021 r. ulegają zmianie godziny pracy Urzędu. 

Urząd będzie pracował następująco:

- poniedziałek - od godz. 7.00 do godz. 16.00,

- wtorek, środa, czwartek - od godz. 7.00 do godz. 15.00,

- piątek - od godz. 7.00 do godz. 14.00.

 

UWAGA MIESZKAŃCY !

 

W zakładce MIESZKAŃCY>GOSPODARKA KOMUNALNA  dostępne są harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE KONTA BANKOWEGO

 

 

W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przewozie Urząd Gminy informuje, że od dnia 01.01.2021 r. należności z tytułu opłat za wodę, ścieki, opłaty cmentarne, oraz czynsz za mieszkania komunalne należy uiszczać na rachunek

bankowy Urzędu Gminy w Przewozie

Bank PKO BP S.A. nr 10 1020 5460 0000 5102 0006 0327

Obwieszczenie Wójta Gminy Przewóz o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.

Podkategorie