Dnia 29 sierpnia 2020r. odbyły się Dożynki Gminne pod nazwą "Spotkanie dziękczynne za tegoroczne plony". Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy zakończonych żniw.
Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie.
Również wielkie podziękowania dla sponsorów, którzy przyczynili się do tego, by ten dzień utkwił w pamięci nas wszystkich na dłużej.

Sponsorami imprezy byli:
💙"Enea Oświetlenie Sp. z o.o". Szczecin
💙"Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych" Gorzów Wlkp.

💙"Peon" Ryszard Goździkowski Piotrów


 

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie
informuje mieszkańców Gminy, że w niżej 
wymienionych terminach zbierane będą


przedmioty wielkogabarytowe: tj. tapczany, łóżka, meble, dywany, wykładziny,

sprzęt elektroniczny i AGD: tj. telefony, tunery TV sat, komputery, monitory, telewizory,
pralki, lodówki, zamrażarki,

opony:  tj. bez felg o średnicy do 120 cm:

Przedmioty należy wystawić do godziny 7:30 rano.
Przedmioty należy zgromadzić w miejscu
dostępnym przy drodze.

Harmonogram:

Przedmioty wielkogabarytowe

Miejscowość                                                                                                         Data

Sobolice, Sanice, Dobrzyń, Lipna, Jamno, Bucze, Przysieka, Potok                  28 września 2020r.

Przewóz, Dąbrowa Łuż., Włochów, Dobrochów                                                  29 września 2020r.

Straszów, Piotrów, Mielno                                                                                    02 października 2020r.

 

Sprzęt elektroniczny, AGD, opony

Miejscowość                                                                                                                    Data

Sobolice, Sanice, Dobrzyń, Jamno, Lipna, Bucze, Przewóz, Potok, Przysieka              30 września 2020r.

Dąbrowa Łuż., Włochów, Dobrochów, Straszów, Piotrów, Mielno                                   01 października 2020r.

 

 

W dniu 31 lipca 2020r zawarta została umowa o przyznaniu pomocy nr 000-40-65150-UM0400116/9 pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Przewóz na realizacje operacji "Uporządkowanie gospodarki  wodno-ściekowej na terenie Gminy Przewóz".

 

tablica przewoz

Wójt Gminy Przewóz, informuje o możliwości uzyskania przez Gminę Przewóz dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2020.

Zainteresowani mieszkańcy, wyrażający chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych mogą składać deklaracje przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

Dofinansowanie obejmować będzie koszty kwalifikowane, do których zalicza się:

  • demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest;
  • transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
  • unieszkodliwienie odpadów – złożenie na składowisku.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego oraz jego montażu. Dofinansowanie jest przyznawane do 2 ton usuwanego azbestu. Wymagany jest wkład własny właściciela w wysokości 30 % usługi. 

Podkategorie