baner czyste

 

 

 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Przewozie uruchomiono Punkt Konsultacyjny dotyczący Programu ,,Czyste Powietrze”

 

Zadaniami punktu konsultacyjno-informacyjnego są m.in.:

-udzielenie informacji o Programie osobą zainteresowanym założeniem wniosku o dofinansowanie,

-udostępnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych

Podstawowym celem programu ,,Czyste Powietrze’’ jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego , lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Punkt konsultacyjno-informatyczny znajduje się w pokoju nr.16 i działa od pn - pt w godz. 7.00-15.00

Kontakt telefoniczny pod numerem 683623258

 

Program oferuje dofinansowanie m.in .na :

-wymianę starych źródeł ciepła (pieców o kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu ,

-docieplenie przegród budynku,

-wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

-instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej dofinansowanie – tylko w formie pożyczki),

-montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

-przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 

Strona internetowa programu : https://czystepowietrze.gov.pl/