Obraz przykladowy

Na terenie Gminy Przewóz działają cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:

  • OSP Przewóz (KSRG),
  • OSP Lipna (KSRG),
  • OSP Piotrów (KSRG),
  • OSP Dąbrowa Łużycka.

 

KSRG – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy