UWAGA !!!

 

Z dniem 21 lutego 2022 r. wznowione zostają następujące codzienne (w dni nauki szkolnej) kursy autobusowe:

 

7:25 Sobolice - 8:25 Żary (przez Przewóz - Straszów - Mielno skrz.)

 

15:50 Żary - 17:09 Sobolice (przez Mielno - Piotrów - Dobrochów - Straszów - Potok)

 

OGŁOSZENIE Nr 2

Wójt Gminy Przewóz informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniło Regulamin projektu „Granty PPGR” rozszerzając zakres uprawnionych do skorzystania z grantów.

Obecnie projekt „Granty PPGR” obejmuje wszystkie miejscowości Gminy Przewóz. Zatem uprawnionymi do skorzystania z grantu są uczniowie ze szkół podstawowych i szkół średnich, mieszkający w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało PPGR oraz których krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracowali w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwali miejscowość lub gminę objętą działaniem PPGR.

Niezbędne dokumenty (oświadczenia) można pobrać w Urzędzie Gminy w Przewozie i u sołtysów (oświadczenia mają zmienioną treść). Dotychczas złożone oświadczenia zachowują swoją ważność.

Wypełnione oświadczenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Przewozie do dnia 27 października 2021 r.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny

 

Dokumentacja projektu grantowego dostępna jest na stronie CPPC: link

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przewóz informuje, że ogłoszony został program wsparcia rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.

Gmina może otrzymać dofinansowanie na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Program „Granty PPGR” obejmuje następujące miejscowości Gminy Przewóz: Dąbrowa Łuż., Lipna, Mielno, Piotrów i Straszów. Uprawnionymi do skorzystania z grantu są dzieci (uczniowie) ze szkół podstawowych i szkół średnich, mieszkające w w/w miejscowościach i których krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej oraz zamieszkiwali w w/w miejscowościach.

Niezbędne dokumenty (oświadczenia) można pobrać w Urzędzie Gminy w Przewozie i u sołtysów.

Wypełnione oświadczenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Przewozie do dnia 25 października 2021 r. (Urząd w tym dniu pracuje do godz. 16.00).

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny

 

 

tawula1

 

Tawuła kutnerowata Spiraea tomentosa jest inwazyjnym gatunkiem pochodzącym z Ameryki Północnej. Roślina na obszarze wtórnego występowania (w ośmiu krajach europejskich, w tym w Polsce) wykształca gęste, jednogatunkowe łany, a w ostatnim czasie zwiększyła liczbę zajmowanych stanowisk, wpływając równocześnie na zmniejszenie różnorodności biologicznej na zajmowanym terenie.

 

Więcej informacji pod linkiem: Tawula

 

 

Podkategorie