Gmina Przewóz współpracuje z gminami niemieckimi: Krauschwitz i Rothenburg. Współpracując z gminą Krauschwitz utrzymywane są także kontakty z zachodnioniemiecką gminą Ottersweier i belgijską gminą Waterloo.

Wspólne działania skupiają się głównie w obszarach oświaty, kultury, sportu i ochrony przeciwpożarowej.

Gmina Przewóz jest członkiem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz współpracuje z Euroregionem Nysa.