Harmonogramy wywozu odpadów - 2022 r.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w 2021 r.

Taryfa na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Przewóz obowiązująca w okresie 3 lat (2018-2021)

Opis sposobu segregowania odpadów.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Harmonogram wywozu odpadów dla Gminy Przewóz