Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie

Pl. Partyzantów 1

68-132 Przewóz

Kierownik: Barbara Kicuła, tel. 68 362 32 99

Zasiłki stałe, okresowe, itp.   tel. 68 362 32 99

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, alimenty   tel. 68 362 32 94

  

Szkoła Podstawowa w Przewozie

Ul. Pocztowa 5

68-132 Przewóz

Dyrektor: Wioletta Sosnowska,   tel. 68 362 32 85

Szkoła Filialna w Piotrowie, Piotrów 13

Kierownik: Anna Parcianko,   tel. 68 375 10 38

 

Gminne Przedszkole w Przewozie

Ul. Wojska Polskiego 2

68-132 Przewóz

Dyrektor: Kornela Wołujewicz,   tel. 68 362 32 70

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przewozie

Ul. Sportowa 14

68-132 Przewóz

Dyrektor: Joanna Jaworska,   tel. 68 362 38 21