Taryfa na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Przewóz obowiązująca w okresie 3 lat (2018-2021)

 

Wyszczególnienie

Taryfa obowiązująca od 1 do 12 m-ca (VII.2018 – VII.2019)

Taryfa obowiązująca od 13 do 24 m-ca (VII.2019 – VII.2020)

Taryfa obowiązująca od 25 do 36 m-ca (VII.2020 – VII.2021)

 

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

Cena wody (zł/m3)

           

I grupa odbiorców

4,39

4,74

4,16

4,49

4,16

4,49

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i utrzymanie w gotowości urządzeń (zł/kwartał)

11,25

12,15

11,52

12,44

11,76

12,70

Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenia w budynkach wielolokalowych i w lokalach rozliczanych wg podlicznika (zł/rozliczenie)

9,52

10,28

9,77

10,55

9,97

10,77

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej i jej rozliczenie (zł/rozliczenie)

10,70

11,56

10,97

11,85

11,21

12,11

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt każdego dodatkowego podlicznika (zł/odczyt)

4,94

5,34

5,05

5,45

5,17

5,58

Cena ścieków (zł/m3)

           

I grupa odbiorców

13,08

14,13

13,29

14,35

13,59

14,68

Dopłata z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do ceny 1  m3 wody dostarczanej i 1 m3 ścieków odbieranych:

  • VII.2018 – VII.2019: woda – 0,71 zł brutto;  ścieki – 9,18 zł brutto;
  • VII.2019 – VII.2020: woda – 0,44 zł brutto;  ścieki – 9,40 zł brutto.