Logo_Kombi_Kolor_Farbe.jpg

 

Projekt pn.: „Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu” / „Der UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen - eine Chance für die Entwicklung der Region” dofinansowany jest ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 25 września 2020 r.

Całkowita wartość projektu to 381.502,05 euro, a kwota dofinansowania: 324.276,73 euro
Okres realizacji: 01.01.2020 – 30.06.2022
Cel szczegółowy: Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego
 
Niniejszy projekt przyczyni się do lepszego wzajemnego poznania polskiej i brandenburskiej społeczności oraz ukształtuje nowe ramy współpracy podmiotów publicznych działających na obszarze pogranicza.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie, w skład którego wchodzą:

    Gmina Żary o statusie miejskim (partner wiodący)
    Gmina Brody (partner projektu nr 2)
    Gmina Łęknica (partner projektu nr 3)
    Gmina Przewóz (partner projektu nr 4)
    Gmina Trzebiel (partner projektu nr 5)

    Förderverein Geopark Muskauer Faltenbogen e.V. (partner projektu nr 6)

Ziegeleibahnverein Klein Kölzig e. V. (partner projektu nr 7)

Cele projektu : https://www.zary.pl/system/obj/22221_zalacznik.pdf

Rycerskie spotkania na Łuku Mużakowa
W dniu 17 lipca 2021r w Przewozie odbędzie się impreza plenerowa pn.: "Rycerskie spotkania na Łuku Mużakowa", realizowan w ramach projektu pn.: „Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa – szansą na rozwój regionu”.

plakat_ryc.jpg

Fotorelacja z imprezy Rycerskie spotkania na Łuku Mużakowa

https://zary.naszemiasto.pl/rycerski-festyn-pod-wieza-baltazara-w-przewozie-deszcz-nie/ga/c15-8372992/zd/63697716