euroregion                                                                                     interreg

                                                

 Informacja o projekcie  realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 

Tytuł projektu:

Tradycje świąteczne na pograniczu polsko-niemieckim

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

Opis zrealizowanego projektu:

W ramach projektu odbyły się  2 spotkania dla dzieci i młodzieży z terenu gmin Przewóz i Krauschwitz na temat tradycji świątecznych - Spotkanie z Mikołajem i  Bal karnawałowy. Nabór uczestników przeprowadzono w szkołach i przedszkolu. Uczestnikami projektu były dzieci  z terenu gmin Przewóz i Krauschwitz. 40PL/40DE.

                   W dniu 20 grudnia 2019r, w godz. 16:00 – 20:00, w Hali Sportowej w Przewozie odbyło się Spotkanie z Mikołajem. Podczas imprezy dzieci korzystały z zamówionych  atrakcji: animacje, balonowe ZOO, malowanie twarzy, warsztaty krawieckie, warsztaty dekorowania bombek, żywe maskotki, strefa malucha, dmuchane zjeżdżalnie, suchy basen, skakania, fotobudka, byk rodeo. Na koniec zabawy przybył Święty Mikołaj. Podczas spotkania dla dzieci przygotowany został słodki poczęstunek poczęstunek.

                   W dniu 6 lutego 2020r, w godz. 11:00-15:00 miał miejsce  Bal karnawałowy. W czasie zabawy dzieci poznawały tradycje karnawałowe w kraju sąsiada. Zorganizowane zostały  gry  i zabawy związane z obyczajami karnawałowymi.

Zamówione zostały plakaty informujące o imprezach. Projekt i źródła jego współfinansowania promowane były na telebimie, w formie spotu. Miejsca prowadzonych działań oznakowane zostały poprzez umieszczenie w widocznym miejscu plakatów z informacją nt. współfinansowania i odpowiednie logotypy.

Cel projektu:

Zintensyfikowanie współpracy partnerskiej pomiędzy mieszkańcami gmin przygranicznych Przewóz i Krauschwitz.

 

Okres realizacji:

9 grudzień  2019 – 30 maja 2020

Przyznane dofinansowanie z EFRR:

7.365,55  EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%