euroregioninterreg

Informacja o projekcie

realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 Tytuł projektu:

Polsko-niemieckie spotkania rycerskie pod wieżą głodową Baltazar

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

 

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

 Opis zrealizowanego projektu:

 W ramach projektu zorganizowano występy grup śpiewaczych i rycerskich. Występy te organizowane są dla mieszkańców gmin Przewóz i Krauschwitz oraz turystów z Polski i Niemiec. 13 lipca 2019 r. Park w Przewozie zamienił się w wioskę rycerską, obejrzeć można było narzędzia codziennego użytku, stroje z epoki, przyrządy do tortur.             W ramach imprezy zorganizowano turniej rycerski, pokaz walk rycerskich, prezentację pieśni średniowiecznych - wykonanych przez zaproszony zespół. Uczestnikami projektu byli członkowie zespołów śpiewaczych 50PL/50DE.

Realizacja projektu przyczyniła się przełamywania barier mentalnych, historycznych. Mieszkańcy gmin przygranicznych uczestniczyli we wspólnej zabawie: podczas występów zespołów śpiewaczych, brali udział w turnieju rycerskim. Wspólnie bawili się podczas zabawy tanecznej. Dzięki temu mieszkańcy mieli okazję poznać się lepiej, nawiązać nowe kontakty.

 Cel projektu:

Zintensyfikowanie współpracy partnerskiej pomiędzy mieszkańcami gmin przygranicznych Przewóz i Krauschwitz.

Okres realizacji:

13 czerwca 2019 – 30 sierpnia 2019

Wartość przyznanego dofinansowania EFRR:

6.963,03 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%