euroregioninterreg

Informacja o projekcie

realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

Tytuł projektu:

Międzynarodowy festyn wiosenny

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

Opis zrealizowanego projektu:

  Projekt zakładał zorganizowanie jednodniowego spotkania mieszkańców gmin przygranicznych, podczas którego planowane były zawody strażackie, turniej sportowy dla dzieci i młodzieży oraz zabawa taneczna wieczorem. Festyn odbył się 4 maja 2019r na boisku gminnym w Przewozie. Zawody odbyły się w godzinach od 13:00 do 17:30. Drużyny z obu krajów rywalizowały w konkurencjach: sztafeta, bojówka- mierzonych na czas. Po zakończonych zawodach, w godz. 17:30 - 20:00 rozpoczęły się turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży - piłka nożna, taekwondo. Dla dzieci wynajęte zostały dmuchane zamki do zabawy. Po zakończonych zawodach uczestnicy spotkali się na zabawie tanecznej. Dla wszystkich drużyn zakupione zostały puchary, każdy uczestnik dostał gadżety. Dla uczestników przewidziany był wspólny poczęstunek. Zatrudniony został tłumacz ustny do sprawnego przeprowadzenia zawodów. Promocja projektu i źródeł jego dofinansowania odbywa się w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych partnerów. W Urzędzie Gminy Przewóz oraz na boisku sportowym wywieszone zostały, w widocznym miejscu, plakaty z informacją nt. współfinansowania projektu i odpowiednimi logotypami.

Cel projektu:

Dalsze zintensyfikowanie partnerskiej współpracy pomiędzy mieszkańcami gmin przygranicznych Przewóz i Krauschwitz.


Okres realizacji:

8 kwiecień 2019 – 30 czerwca 2019

Przyznane dofinansowanie z EFRR:

5.886,15 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%