euroregioninterreg

Informacja o projekcie

realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

Tytuł projektu:

Polsko-niemieckie Święto wieńca i chleba

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

 

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

 Opis zrealizowanego projektu:

  W ramach projektu zorganizowane zostało jednodniowe spotkanie przedstawicieli sołectw i mieszkańców wsi z terenu gmin Przewóz i Krauschwitz w dniu 25 sierpnia 2018r. Podczas spotkania odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec i chleb oraz turniej wsi. Polsko-niemiecki skład sędziów wybrany został spośród przybyłych gości. Uczestnicy wzięli udział w przygotowanych konkurencjach: przeciąganie liny, rzut snopem, strzelanie z wiatrówki. Zorganizowany został również konkurs kulinarny. Zakupione zostały nagrody, puchary, gadżety promocyjne. Podczas spotkania odbył się koncert zespołu ludowego z instrumentami. Wszyscy uczestnicy mieli okazję spotkać się przy wspólnym posiłku, a wieczorem bawić się na zabawie tanecznej. Projekt i źródła jego finansowania promowane były w prasie lokalnej i na stronach internetowych partnerów, na telebimie.

Cel projektu:

Dalsze wzmocnienie partnerskiej współpracy pomiędzy gminami Przewóz i Krauschwitz oraz intensyfikacja integracji mieszkańców obu gmin

Okres realizacji:

16 lipca 2018 – 30 września 2018

Wartość zrealizowanego projektu:

6193,05 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%