euroregioninterreg

Informacja o projekcie

realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

Tytuł projektu:

Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

 

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

 Opis zrealizowanego projektu:

 

Projekt zakładał organizację zawodów pożarniczych. Polsko - niemieckie zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 19 maja 2018r. na Boisku Gminnym w Przewozie. Zawody rozpoczęły się omówieniem regulaminu organizacyjnego oraz zapoznaniem drużyn z przebiegiem sztafety pożarniczej. Komisje sędziowskie składały się z przedstawicieli polskiej i niemieckiej strony. Drużyny z obydwu krajów aktywnie uczestniczyły w zawodach strażackich. Konkurencje były mierzone na czas. Najlepsze drużyny otrzymały puchary i nagrody. Po zakończonych zawodach partnerzy przy wspólnym obiedzie omówili przebieg przeprowadzonych zawodów oraz wspólną strategię ochrony przeciwpożarowej pogranicza.

Realizacja projektu przyczyniła się do podtrzymania istniejących kontaktów pomiędzy OSP Gminy Przewóz i Gminy Krauschwitz, strażacy podczas spotkania mieli okazję wymienić się doświadczeniami, zapoznać się ze schematem postępowania podczas akcji gaśniczej oraz ze sprzętem używanym przez obie strony.

Cel projektu:

Dalsze wzmocnienie współpracy partnerów w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na pograniczu.

Okres realizacji:

1 maja 2018 – 30 czerwca 2018

Dofinansownie z EFRR:

4432,92 EUR