projekty unijne bory

 Tytuł projektu:

 Przebudowa publicznej drogi gminnej w m. Bucze

 

 
 Opis zrealizowanego projektu:

 

Gmina Przewóz w dniu 23.02.2018 r. podpisała umowę dla zadania pn. „Przebudowa publicznej drogi gminnej w m. Bucze” mającą na celu poprawę dostępności komunikacyjnej mieszkańcom miejscowości Bucze poprzez przebudowę odcinka 830 m drogi gminnej oraz budowę 200 m chodnika w m. Bucze.

Przebudowa wymienionej drogi skróci czas dojazdu do budynków użyteczności publicznej. Przebudowa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja wybrana do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie