euroregioninterreg

Informacja o projekcie realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

Tytuł projektu:

Transgraniczne spotkania rycerskie pod wieżą głodową Baltazar

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

 Opis zrealizowanego projektu:

 W ramach projektu planowane było zorganizowanie występów grup śpiewaczych i rycerskich. Występy te organizowane są dla mieszkańców gmin Przewóz i Krauschwitz oraz turystów z Polski i Niemiec. 1 lipca 2017r.Park w Przewozie zamienił się w wioskę rycerską.

Od godz. 12.00 obejrzeć można było narzędzia codziennego użytku, stroje z epoki, przyrządy do tortur. W ramach imprezy zorganizowano turniej rycerski, pokaz walk rycerskich, prezentację pieśni średniowiecznych - wykonanych przez zaproszony zespół. Przeprowadzono również konkurs dla 6 ludowych zespołów śpiewaczych z Polski i Niemiec. Uczestnikami projektu byli członkowie zespołów śpiewaczych 50PL/50DE.

Realizacja projektu przyczyniła się przełamywania barier mentalnych, historycznych. Mieszkańcy gmin przygranicznych uczestniczyli we wspólnej zabawie: podczas występów zespołów śpiewaczych, brali udział w turnieju rycerskim. Wspólnie bawili się podczas zabawy tanecznej. Dzięki temu mieszkańcy mieli okazję poznać się lepiej, nawiązać nowe kontakty.

Cel projektu:

Zintensyfikowanie partnerskiej współpracy pomiędzy mieszkańcami gmin przygranicznych Przewóz i Krauschwitz.

Okres realizacji:

16 czerwca 2017 – 31 lipiec 2017

Wartość zrealizowanego projektu:

7807,04 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%