Wójt Gminy informuje, że Gmina Przewóz posiada do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane przy ul. Kolejowej w Przewozie, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

widok 3d

 widok 3d 1widok 3d 1

 

rzut 2d

Działki nr 4/2 i nr 4/8 już zostały sprzedane.

Szczegółowe informacje o działkach dostępne są pod linkami:

Działka 4/3

Działka 4/4

Działka 4/13

Działka 4/14

Działka 4/15

Działka 4/16

Działka 4/7

Działka 4/5

Działka 4/6

Działka 4/9

Działka 4/10

Działka 4/11

Działka 4/12

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Lubuskiego przystąpił do opracowania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego, który obejmuje okres do roku 2027.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety dotyczącej najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie województwa lubuskiego.

Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem:

ankieta

23.03.2022 r. organizowany jest bezpłatny webinar pt. „Fundusze Europejskie na zakładanie działalności gospodarczej na terenach wiejskich”.

GPI Webinar

 

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce

Комунікація для біженців війни з України та українців, які проживають в Польщі 

 

 

W związku z rosnącym napływem  na terytorium RP uchodźców wojennych z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż  do dyspozycji wszystkich osób  przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U.   z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”).

Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie  ponieść  kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna  jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim, jednak można skorzystać z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również uzyskać poradę prawną z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

Szczegółowe informacje o systemie  nieodpłatnej  pomocy znajdują się w informatorze, który zawiera podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy.

 

У зв’язку зі зростанням напливу біженців від війни на територію Республіки Польща з України, яка захищається від російського вторгнення, Міністерство Юстиції Польщі зазначає, що до диспозицї всіх осіб перебуваючих в Польщі, в тим також іноземців, залишається система безоплатної допомоги, яка діє відповідно до Закону від 5 серпня 2015 р. про безоплатну правову допомогу, безоплатні консульації громадянські і правової освіти (Вісник законів 2021 року, ст. 945, далі: «Закон»). Кожен, хто не може оплатити витрати на оплачувану юридичну допомогу, має право на допомогу.

Очевидно, що пропозиція безкоштовної системи доступна в першу чергу людям, які володіють польською мовою. Однак не суперечить положенням Закону відвідування пункту за допомогою перекладача, а також надання консультацій за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Наразі Міністерство Юстиції Польщі збирає інформацію про наявність послуг безкоштовної допомоги українською, російською та англійською мовами у всіх пунктах допомоги, працює над можливістю збільшення робочого часу спеціаліста у сфері прав іноземців у пунктах безоплатної допомоги. Детальну інформацію про систему безкоштовної допомоги можна знайти в інформаційному буклеті, який містить основні відомості про те, як отримати допомогу.

Podkategorie