W dniu 12 lipca br. rozstrzygnięty został przetarg na dostawę laptopów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Konkursu Grantowego - Granty PPGR.

Obecnie trwa proces podpisywania umowy na dostawę sprzętu. Dostawca ma na realizację umowy 30 dni od daty jej podpisania.

 

Wójt Gminy Przewóz informuje, że w dniu 24 czerwca br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzici z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca br.

O dalszych etapach postępowania będziemy Państwa informować.