23.03.2022 r. organizowany jest bezpłatny webinar pt. „Fundusze Europejskie na zakładanie działalności gospodarczej na terenach wiejskich”.

GPI Webinar