OGŁOSZENIE Nr 2

Wójt Gminy Przewóz informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniło Regulamin projektu „Granty PPGR” rozszerzając zakres uprawnionych do skorzystania z grantów.

Obecnie projekt „Granty PPGR” obejmuje wszystkie miejscowości Gminy Przewóz. Zatem uprawnionymi do skorzystania z grantu są uczniowie ze szkół podstawowych i szkół średnich, mieszkający w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało PPGR oraz których krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracowali w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwali miejscowość lub gminę objętą działaniem PPGR.

Niezbędne dokumenty (oświadczenia) można pobrać w Urzędzie Gminy w Przewozie i u sołtysów (oświadczenia mają zmienioną treść). Dotychczas złożone oświadczenia zachowują swoją ważność.

Wypełnione oświadczenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Przewozie do dnia 27 października 2021 r.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny

 

Dokumentacja projektu grantowego dostępna jest na stronie CPPC: link