W dniu 31 lipca 2020r zawarta została umowa o przyznaniu pomocy nr 000-40-65150-UM0400116/9 pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Przewóz na realizacje operacji "Uporządkowanie gospodarki  wodno-ściekowej na terenie Gminy Przewóz".

 

tablica przewoz