Drukuj

Fotoomnia.com - Flaga Unii EuropejskiejZmiana formularza wniosku Beneficjenta o zaliczkę w ramach PROW na lata  2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

 

 

 

Typ operacji:

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020

Tytuł operacji:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przewóz”

Termin realizacji robót budowlanych:

30.11.2021

Przyznane dofinasowane:

692 675 zł tj. 63,63 %  poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

 

W ramach realizacji operacji Gmina Przewóz realizuje zadania:

1.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonawca: EKOFIRMA Przemysław Gruszka ul. Waryńskiego  18 A  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wartość umowy: 922 350,17 zł

2.Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lipna. Wykonawca: Nexen Technology Sp. z o.o. ul. Odkrywców 55 53-212 Wrocław, wartość umowy: 59 262,15 zł

3.Dostawa agregatu prądotwórczego na potrzeby stacji uzdatniania wody w m. Lipna. Dostawca: ANNFILTERS POLAND ul. Galaktyczna 32 80-299 Gdańsk, wartość umowy: 23 500 zł

20210715_122330.jpg20210715_122908.jpg