W związku z prowadzonymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej pracami nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Przewozie na lata 2021-2028 zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym.

Ankieta zawiera 22 pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. W pytaniach wielokrotnego wyboru określona została liczba wymaganych odpowiedzi. Badanie ankietowe jest anonimowe. To Państwo znacie najlepiej mocne i słabe strony Gminy Przewóz, jej szanse oraz zagrożenia. Zatem uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na każde z pytań ankietowych, gdyż tylko kompletne informacje pozwolą wskazać najważniejsze problemy społeczne i potrzeby naszych miejscowości.

Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, stanowiące odzwierciedlenie aktualnych i rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2028, w zakresie jej celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.

Formularze ankiet są dostępne na stronie internetowej Gminy Przewóz oraz w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewozie. Wypełnione ankiety papierowe można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Przewóz oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewozie.

Termin nadsyłania ankiet: 10.09.2021r.

               Dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

     

Ankieta do pobrania                                               

Feniks V Sp. z o.o. informuje, że w okresie wakacji  z i do gminy Przewóz realizowane będą

następujące kursy:
 
 
·we wtorki w dni robocze
 
07:10 Sobolice - Żary p. Przewóz, Potok, Straszów
14:40 Żary - Sobolice p. Straszów, Przewóz, Potok
 
 
·w piątki w dni robocze
 
07:20 Przewóz - Żary p. Dobrochów, Piotrów, Mielno
14:40 Żary - Przewóz p. Mielno, Piotrów, Dobrochów

Urząd Gminy w Przewozie apeluje o ograniczenie poboru wody w porze wieczornej w dni upalne ze względu na możliwości dostawy wody przez pompy stacji uzdatniania wody.

Jednoczesny pobór wody (podlewanie ogródków) powoduje zmniejszenie ciśnienia wody w sieci oraz spadek wydolności pomp w hydroforniach.

 

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny

 

Urząd Gminy w Przewozie podaje w załączniku informację o wyborze oferty:

 

Wybór oferty

Podkategorie