Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie
informuje mieszkańców Gminy, że w niżej 
wymienionych terminach zbierane będą


przedmioty wielkogabarytowe: tj. tapczany, łóżka, meble, dywany, wykładziny,

sprzęt elektroniczny i AGD: tj. telefony, tunery TV sat, komputery, monitory, telewizory,
pralki, lodówki, zamrażarki,

opony:  tj. bez felg o średnicy do 120 cm:

Przedmioty należy wystawić do godziny 7:30 rano.
Przedmioty należy zgromadzić w miejscu
dostępnym przy drodze.

Harmonogram:

Przedmioty wielkogabarytowe

Miejscowość                                                                                                         Data

Sobolice, Sanice, Dobrzyń, Lipna, Jamno, Bucze, Przysieka, Potok                  28 września 2020r.

Przewóz, Dąbrowa Łuż., Włochów, Dobrochów                                                  29 września 2020r.

Straszów, Piotrów, Mielno                                                                                    02 października 2020r.

 

Sprzęt elektroniczny, AGD, opony

Miejscowość                                                                                                                    Data

Sobolice, Sanice, Dobrzyń, Jamno, Lipna, Bucze, Przewóz, Potok, Przysieka              30 września 2020r.

Dąbrowa Łuż., Włochów, Dobrochów, Straszów, Piotrów, Mielno                                   01 października 2020r.

 

 

W dniu 31 lipca 2020r zawarta została umowa o przyznaniu pomocy nr 000-40-65150-UM0400116/9 pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Przewóz na realizacje operacji "Uporządkowanie gospodarki  wodno-ściekowej na terenie Gminy Przewóz".

 

tablica przewoz

Wójt Gminy Przewóz, informuje o możliwości uzyskania przez Gminę Przewóz dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2020.

Zainteresowani mieszkańcy, wyrażający chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych mogą składać deklaracje przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

Dofinansowanie obejmować będzie koszty kwalifikowane, do których zalicza się:

  • demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest;
  • transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
  • unieszkodliwienie odpadów – złożenie na składowisku.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego oraz jego montażu. Dofinansowanie jest przyznawane do 2 ton usuwanego azbestu. Wymagany jest wkład własny właściciela w wysokości 30 % usługi. 

UWAGA

Zmiana numeru telefonu umawiania wizyt na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 15.06.2020 r. ulega zmianie numer telefonu umawiania wizyt na świadczenie nieodpłatnej  pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie  Powiatu Żarskiego.

Nowy numer telefonu to 536 885 770

Na porady prawne obowiązują zapisy telefoniczne.

Możliwość dokonania zapisów istnieje w godzinach pracy starostwa powiatowego tj.:

Poniedziałek           7:00-16:00

Wtorek –czwartek 7:00-15:00

Piątek                      7:00-14:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Podkategorie