WÓJT GMINY PRZEWÓZ OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

KIEROWCA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie zawodowe,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

 4. posiadanie prawa jazdy: kat. T lub inna równoważna (B+E, C+E, D+E).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. odpowiedzialność, sumienność i terminowość,

 2. dyspozycyjność,

 3. komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. w zakresie ogólnym:

 • kierowanie ciągnikiem rolniczym z przyczepą i innymi urządzeniami,

 1. w zakresie szczególnym między innymi:

 • wykonywanie transportu różnych materiałów na przyczepach,

 • odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych,

 • równanie nawierzchni drogowych równiarką i wałem,

 • pomoc przy załadunku i rozładunku,

 • koszenie traw na terenie gminy,

 • wykonywanie innych zadań dotyczących działalności Referatu Gospodarki i Urzędu Gminy zleconych przez Wójta Gminy lub Kierownika Referatu Gospodarki,

 1. warunki pracy:

  - Kierowca ciągnika rolniczego, wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania Urzędu Gminy i przepisami prawa.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. oryginał kwestionariusza osobowego,

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. zaświadczenie o stanie zdrowia,

  h) zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Przewóz w zakresie rekrutacji na stanowisko Kierowca ciągnika rolniczego.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1):

Przyjmuję do wiadomości że Administratorem Danych będzie Wójt Gminy Przewóz,

pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz, adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (068) 362-32-93 .

W sprawach przetwarzania mogę kontaktować się z Administratorem danych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz z inspektorem ochrony danych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

- wycofania przeze mnie zgody,

- zakończenia rekrutacji na stanowisko Kierowca ciągnika rolniczego,

- nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji.

Proces rekrutacji będzie/nie będzie* odbywał się w sposób automatyczny.

Podpis: ….................................

W związku z procesem rekrutacyjnym wyrażam zgodę na profilowanie mojej osoby w zakresie procesu rekrutacji m.in w oparciu o informacje dostępne na portalach społecznościowych

Podpis: …....................................”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 27 lipca 2022 r. godz. 1500 pod adres:

Urząd Gminy w Przewozie

Pl. Partyzantów 1

68-132 Przewóz

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko KIEROWCA CIĄGNIKA ROLNICZEGO”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 362–32–87.

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny