Drukuj

UWAGA!     WAŻNA INFORMACJA!

 

Przypominamy, 1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

👉Deklarację można złożyć przez Internet

Wejdź na stronę https://ceeb.gov.pl/, naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację

lub

w wersji papierowej. Wersję papierową można pobrać i złożyć osobiście w Urzędzie Gminy właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem.

👉Termin składania deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji pod nr. telefonu 68 362 32 58.