Drukuj

Wójt Gminy informuje, że Gmina Przewóz posiada do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane przy ul. Kolejowej w Przewozie, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

widok 3d

 widok 3d 1widok 3d 1

 

rzut 2d

Działki nr 4/2 i nr 4/8 już zostały sprzedane.

Szczegółowe informacje o działkach dostępne są pod linkami:

Działka 4/3

Działka 4/4

Działka 4/13

Działka 4/14

Działka 4/15

Działka 4/16

Działka 4/7

Działka 4/5

Działka 4/6

Działka 4/9

Działka 4/10

Działka 4/11

Działka 4/12