Drukuj

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przewóz informuje, że ogłoszony został program wsparcia rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.

Gmina może otrzymać dofinansowanie na:

Program „Granty PPGR” obejmuje następujące miejscowości Gminy Przewóz: Dąbrowa Łuż., Lipna, Mielno, Piotrów i Straszów. Uprawnionymi do skorzystania z grantu są dzieci (uczniowie) ze szkół podstawowych i szkół średnich, mieszkające w w/w miejscowościach i których krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej oraz zamieszkiwali w w/w miejscowościach.

Niezbędne dokumenty (oświadczenia) można pobrać w Urzędzie Gminy w Przewozie i u sołtysów.

Wypełnione oświadczenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Przewozie do dnia 25 października 2021 r. (Urząd w tym dniu pracuje do godz. 16.00).

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny