INFORMACJA

O ZEBRANIACH WIEJSKICH

w sprawie funduszu sołeckiego

 

Sołectwo BUCZE – 14.09.2021 r. godz. 17.00

 

Sołectwo LIPNA – 14.09.2021 r. godz. 18.30

 

Sołectwo SOBOLICE – 15.09.2021 r. godz. 17.00

 

Sołectwo SANICE – 15.09.2021 r. godz. 18.30

 

Sołectwo STRASZÓW – 16.09.2021 r. godz. 17.00

 

Sołectwo DOBROCHÓW – 16.09.2021 r. godz. 18.30

 

Sołectwo WŁOCHÓW – 17.09.2021 r. godz. 17.00

 

Sołectwo DĄBROWA ŁUŻ. – 17.09.2021 r. godz. 18.30

 

Sołectwo MIELNO – 28.09.2021 r. godz. 17.00

 

Sołectwo PIOTRÓW – 28.09.2021 r. godz. 18.30

 

Sołectwo PRZEWÓZ – 29.09.2021 r. godz. 18.00