Drukuj

OGŁOSZENIE O ZMIANIE KONTA BANKOWEGO

 

 

W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przewozie Urząd Gminy informuje, że od dnia 01.01.2021 r. należności z tytułu opłat za wodę, ścieki, opłaty cmentarne, oraz czynsz za mieszkania komunalne należy uiszczać na rachunek

bankowy Urzędu Gminy w Przewozie

Bank PKO BP S.A. nr 10 1020 5460 0000 5102 0006 0327