.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI-STARE
HISTORIA
WALORY GMINY
KONTAKT
GOSPODARKA ODPADAMI
PROJEKTY UNIJNE

PROJEKTY UNIJNE

Tutaj wpisz zawartość Twojej strony                                                                     

Informacja o projekcie

 realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 

Tytuł projektu:

Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

 Opis zrealizowanego projektu:

 Projekt zakładał organizację zawodów pożarniczych. Polsko - niemieckie zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 20 maja 2017r. na Boisku Gminnym w Przewozie.  Zawody rozpoczęły się omówieniem regulaminu organizacyjnego oraz zapoznaniem drużyn  z przebiegiem sztafety pożarniczej. Komisje sędziowskie składały się z przedstawicieli polskiej  i niemieckiej strony. Drużyny z obydwu krajów aktywnie uczestniczyły w zawodach strażackich. Konkurencje były mierzone na czas. Najlepsze drużyny otrzymały puchary  i nagrody.  Po zakończonych zawodach partnerzy przy wspólnym obiedzie omówili przebieg przeprowadzonych zawodów oraz wspólną strategię ochrony przeciwpożarowej pogranicza.

Realizacja projektu przyczyniła się do podtrzymania istniejących kontaktów pomiędzy OSP Gminy Przewóz i Gminy Krauschwitz, strażacy podczas spotkania mieli okazję wymienić się doświadczeniami, zapoznać się ze schematem postępowania podczas akcji gaśniczej oraz ze sprzętem używanym przez obie strony.

 

Cel projektu:

Wzmocnienie współpracy partnerów w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na pograniczu.

 Okres realizacji:

1 maja 2017 – 30 czerwca 2017

Wartość zrealizowanego projektu:

6288,13 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%


                                                                      
                                                              

 

Informacja o projekcie

 realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 

Tytuł projektu:

Transgraniczne spotkania rycerskie pod wieżą głodową Baltazar

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

 Opis zrealizowanego projektu:

 W ramach projektu planowane było zorganizowanie występów grup śpiewaczych i rycerskich. Występy te organizowane są dla mieszkańców gmin Przewóz i Krauschwitz oraz turystów z Polski i Niemiec. 1 lipca 2017r.Park w Przewozie zamienił się w wioskę rycerską.

Od godz. 12.00 obejrzeć można było narzędzia codziennego użytku, stroje z epoki, przyrządy do tortur. W ramach imprezy  zorganizowano turniej rycerski, pokaz walk rycerskich, prezentację pieśni średniowiecznych - wykonanych przez zaproszony zespół. Przeprowadzono  również konkurs dla 6 ludowych zespołów śpiewaczych z Polski i Niemiec.  Uczestnikami projektu byli członkowie zespołów śpiewaczych 50PL/50DE.

Realizacja projektu przyczyniła się przełamywania barier mentalnych, historycznych. Mieszkańcy gmin przygranicznych uczestniczyli we wspólnej zabawie: podczas występów zespołów śpiewaczych, brali udział w turnieju rycerskim. Wspólnie bawili się podczas zabawy tanecznej. Dzięki temu mieszkańcy mieli okazję poznać się lepiej, nawiązać nowe kontakty.

 

Cel projektu:

Zintensyfikowanie partnerskiej współpracy pomiędzy mieszkańcami gmin przygranicznych Przewóz i Krauschwitz.

Okres realizacji:

16 czerwca 2017 – 31 lipiec 2017

Wartość zrealizowanego projektu:

7807,04 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%                                                          
.