.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA - 2019_2
WYDARZENIA - 2019_1
WYDARZENIA - 2018
WYDARZENIA - 2017
HISTORIA
WALORY GMINY
KONTAKT
GOSPODARKA ODPADAMI
PROJEKTY UNIJNE
e-USŁUGI
Transmisje sesji Rady Gminy

AKTUALNOŚCI24.03.2020 r.

Komunikat

Wójta Gminy Przewóz

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie koronawirusa

 

W związku z sytuacją w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, decyzjami Rządu RP i ustaleniami wojewódzkiego oraz gminnego zespołu zarządzania kryzysowego Wójt Gminy informuje:

Od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Przewóz i Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie będą zamknięte dla interesantów. Wszystkie sprawy proszę załatwiać za pośrednictwem telefonów, poczty elektronicznej lub platformy ePUAP.

Osobiście można tylko zgłosić zgon, złożyć wniosek o dowód osobisty lub odebrać dowód osobisty.

Proponujemy Państwu kontakt:

  • mailowy na adres urzadgminy@przewoz.com.pl,

  • telefoniczny: Sekretariat – 683623287, Wójt – 683623293, Skarbnik – 683623278, Referat Finansów, Podatki, Kasa – 683623291, Referat Gospodarki – 683623279, Urząd Stanu Cywilnego – 683623288, Referat Ogólny (świetlice) – 683623296, Referat Ogólny (zarządzanie kryzysowe) – 683623298, Ośrodek Pomocy Społecznej – 683623299 lub 683623294, Zakład Gospodarki Komunalnej – 683623258 lub 683623263.

Jednocześnie, aby ograniczyć ryzyko, przypominamy, że wszelkie należności na rzecz Gminy można wpłacać za pośrednictwem bankowości elektronicznej na rachunki bankowe wskazane w posiadanych dokumentach lub umieszczonych na stronie internetowej urzędu: www.przewoz.com.pl.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny

 
24.03.2020 r.

W związku z epidemią koronawirusa   Zakład Gospodarki Komunalnej  w Przewozie informuje, iż od dnia   27.03.2020 r. PSZOK w Przewozie           będzie czynny tylko w piątki od godziny 12:00 do 20:00

 

Kierownik Zakładu

/-/ Andrzej Gołowczyński17.03.2020 r.

Zarządzenie Nr 1/2020

Wójta Gminy Przewóz

z dnia 16 marca 2020 r.

 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Przewozie w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

 

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W okresie od 17 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenie w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przewozie polegające na wykonywaniu określonych zadań przez urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny

 

13.03.2020 r.

Komunikat

Wójta Gminy Przewóz

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie koronawirusa

 

W związku z sytuacją w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, decyzjami Rządu RP i ustaleniami wojewódzkiego oraz gminnego zespołu zarządzania kryzysowego Wójt Gminy informuje:

Od 16 do 25 marca 2020 r. na terenie Gminy Przewóz zamknięte będą wszystkie szkoły, przedszkole i oddziały przedszkolne przy szkołach w Lipnej i Piotrowie.

Kierujemy apel do rodziców, by pozostawić dzieci w domu i zapewnić im opiekę.

Do dnia 25 marca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna będzie nieczynna.

Wójt Gminy Przewóz zwraca się z apelem do podmiotów prywatnych i innych organizatorów wydarzeń na terenie Gminy Przewóz o odwołanie, zawieszenie lub przesunięcie zaplanowanych działań, treningów, spotkań, imprez i innych wydarzeń, które mogą narazić uczestników na potencjalny kontakt z wirusem.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Przewozie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej tylko do załatwiania koniecznych i niezbędnych spraw.

Proponujemy Państwu kontakt:
  • mailowy na adres urzadgminy@przewoz.com.pl,

  • telefoniczny: Sekretariat – 683623287, Wójt – 683623293, Skarbnik – 683623278, Referat Finansów, Podatki, Kasa – 683623291, Referat Gospodarki – 683623279, Urząd Stanu Cywilnego – 683623288, Referat Ogólny (świetlice) – 683623296, Referat Ogólny (zarządzanie kryzysowe) – 683623298, Ośrodek Pomocy Społecznej – 683623299 lub 683623294, Zakład Gospodarki Komunalnej – 683623258 lub 683623263.

Jednocześnie, aby ograniczyć ryzyko, przypominamy, że wszelkie należności na rzecz Gminy można wpłacać za pośrednictwem bankowości elektronicznej na rachunki bankowe wskazane w posiadanych dokumentach lub umieszczonych na stronie internetowej urzędu: www.przewoz.com.pl.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, przede wszystkim o dokładne mycie rąk. Zachowajmy rozwagę. Nie wystawiajmy się niepotrzebnie na ryzyko zakażenia. Przypilnujmy dzieci i osoby starsze, aby bez pilnej potrzeby nie wychodziły z domu. Zainteresujmy się sąsiadami przede wszystkim samotnymi, starszymi, niepełnosprawnymi. Ograniczajmy udział w spotkaniach. Odłóżmy na inny termin wyjazdy.

W przypadku zaobserwowania u siebie lub członków rodziny niepokojących objawów (kaszel, gorączka, duszności i problemy z oddychaniem) proszę o niezwłoczny kontakt:

  • 696 076 892 lub 68 4706258 – PSSE Żary,

  • 68 3296478 – najbliższy oddział zakaźny,

  • 800 190 590 – infolinia NFZ.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Strojny

 11.03.2020 r.
ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego
Na podstawie art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194) oraz przepisu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019r., poz. 1464)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzenia się wirusa SARS-Cov-2 oraz spowodowanej nim choroby
COVID-19 zawiesza się organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych przez podmioty prowadzące
działalność kulturalną na terenie województwa lubuskiego.
§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020r. i obowiązuje do odwołania.
§ 4. Rozporządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
obszaru, o którym mowa w § 1.
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak


2.03.2020 r.


2.03.2020 r.