.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA - 2018
WYDARZENIA - 2017
WYDARZENIA - 2016
HISTORIA
WALORY GMINY
KONTAKT
GOSPODARKA ODPADAMI
PROJEKTY UNIJNE
e-USŁUGI
Transmisje sesji Rady Gminy
Wybory samorządowe 2018

AKTUALNOŚCI


1.03.2019 r.

Wójt Gminy Przewóz informuje, iż od dnia 4 marca 2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów działający przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej będzie czynny w następujących terminach:

Poniedziałek od godziny 12:00 do godziny 20:00

Piątek od godziny 12:00 do godziny 20:00
PRZEWÓZ, DN. 19.02.2019 R.

OGŁOSZENIE

 

Informuje się, że w dniu 27  lutego  2019 r. o godzinie 16.00 odbędzie się IV sesja Rady Gminy w Przewozie w Gminnym Ośrodku Kultury w Przewozie, ul. Sportowa 14.

Proponowany porządek obrad IV sesji Rady Gminy w Przewozie:

1.      Otwarcie obrad IV sesji Rady Gminy w Przewozie.

2.      Uchwalenie porządku obrad IV sesji Rady Gminy w Przewozie.

3.      Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy w Przewozie

4.      Interpelacje i zapytania.

5.      Informacja Komendanta Powiatowej Policji i Straży Granicznej o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Przewóz.

6.      Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w Przewozie oraz jej Komisji Stałych.

7.      Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.

8.      Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.

9.      Informacja z działalności Wójta Gminy Przewóz od 21 grudnia 2018 r. do 27 lutego 2019 r.

10.   Podjęcie uchwał:

- Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia  20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2019 r.

- Projekt w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

- Projekt w sprawie sposobu poboru podatku leśnego.

- Projekt w sprawie sposobu poboru podatku rolnego.

- Projekt w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.

11.   Sprawy różne.

12.   Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy w Przewozie.

 

 

  Wójt Gminy

 
Tutaj wpisz zawartość Twojej strony

.